- TUANDC - You never walk alone

WordPress 5.0 đã chính thức được cập nhật
WordPress 5.0 đã chính thức được cập nhật

Sáng ngày hôm nay mình đã nhận thông báo WordPress đã chính thức cho cập nhật. Bản WordPress mới này được xem là một bản có một số thay đổi đặt biệt quan trọng.