- TUANDC - You never walk alone

Sử dụng Background worker để chạy nền trong C#
Sử dụng Background worker để chạy nền trong C#

Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ với bạn cách sử dụng Background worker để chạy nền một cái gì đó trong lập trình C# với winform.