- TUANDC - You never walk alone

[Android căn bản] Bài 13: Xử lý Json trong Android
[Android căn bản] Bài 13: Xử lý Json trong Android

Các website giao tiếp với ứng dụng di động như thế nào cho rẻ và tiết kiệm nhất?. Rất đơn giản các website đó sẽ triển khai dịch vụ webservice để giao tiếp với mobile.