- TUANDC - You never walk alone

[Android căn bản] Bài 9: Asynctask trong Android
[Android căn bản] Bài 9: Asynctask trong Android

Chào các bạn chúng ta lại gặp nhau trong series Android truyền kì rồi hom trước tôi đã giới thiệu với các bạn về Recycler view hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một thành phần quan trọng trong Android đó là Asynctask vậy Asynctask là gì?