- TUANDC - You never walk alone

Phân trang sử dụng Ajax trong WordPress
Phân trang sử dụng Ajax trong WordPress

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ với bạn cách tải dữ liệu phân trang bằng Ajax một cách đơn giản và hiệu quả nhất.

JQuery Ajax và cách sử dụng jQuery Ajax để tải dữ liệu không cần tải lại trang
JQuery Ajax và cách sử dụng jQuery Ajax để tải dữ liệu không cần tải lại trang

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ về JQuery Ajax và cách sử dụng JQuery Ajax để tải dữ liệu.