Các bài viết về agency

Chọn Client hay làm Agency thì tốt hơn?