- TUANDC - You never walk alone

Thêm các trường thông tin cho thành viên trong WordPress
Thêm các trường thông tin cho thành viên trong WordPress

Hướng dẫn cách sử dụng hook user_profile để thêm trường tùy biến cho mục thành viên của WordPress

Tìm hiểu về Action Hook, Filter Hook và cách sử dụng chúng trong WordPress
Tìm hiểu về Action Hook, Filter Hook và cách sử dụng chúng trong WordPress

Action Hook và Filter Hook là hai khái niệm bạn cần nắm chắc trước khi tiến hành lập trình chuyên nghiệp với WordPress.