Sử dụng Snackbar trong Android

Sử dụng Snackbar trong Android

Chào các bạn chắc các bạn đã quên tôi rồi nhỉ :'(. Khi Series Android truyền kì kết thúc thì hẳn chẳng còn ai nhớ đến tôi nữa nhưng không sao sau khi series Android truyền kì kết thúc tôi sẽ tiếp tục viết các tip, tuts…. về Android và hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về Snackbar.

SnackBar là gì.

Snackbar

Snackbar

Đây là một thành phần mới xuất hiện từ Android 5.0 như ta đã biết đề thông báo một sự kiện gì đó trong thời gian ngắn thì ta có thể sử dung Toast. Snackbar khác với Toast ở chỗ là nó hiển thị là một UI chứ không phải hiển thị chồng lên màn hình như Toast và nó cũng có khả năng thực hiện một tác vụ nào đó chứ không như Toast..

Cách sử dụng snackbar.

OK để sử dụng Snackbar ta sẽ làm như thế nào.

Đầu tiên ta sẽ dependencies thư viện sau vào project.

compile 'com.android.support:design:22.2.1'

Rồi sau đó hãy tạo cái giao diện như sau:

Giao diện ứng dụng

Giao diện ứng dụng

Code:

<FrameLayout android:id="@+id/container"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto">

  <android.support.design.widget.FloatingActionButton
    android:id="@+id/fab"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity="bottom|right"
    app:borderWidth="0dp"
    app:elevation="6dp"
    app:fabSize="normal"
    app:pressedTranslationZ="12dp"
    app:srcCompat="@android:drawable/ic_menu_add" />

</FrameLayout>

Và trong phần xử lý sự kiện của Button ta sẽ viết như sau để sử dụng Snackbar.

Code:

fab.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
  @Override
  public void onClick(View v) {
    Snackbar.make(frameLayout, "Hello, I'm Snackbar!", Snackbar.LENGTH_INDEFINITE)
        .setAction("DISMISS", new View.OnClickListener() {
          @Override
          public void onClick(View v) {
           // nothing...
          }
        }).show();
  }
});

Xong vậy là ta đã sử dụng được Snackbar rồi. cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở các tip và tuts tiếp theo.