nen-luu-tru-hinh-anh-tai-host-hay-o-mot-host-khac1

nen-luu-tru-hinh-anh-tai-host-hay-o-mot-host-khac1

Lưu trữ ở đâu tùy thuộc vào điều kiện của host.

Lưu trữ ở đâu tùy thuộc vào điều kiện của host.