Emoji là gì và kích hoạt Emoji trên WordPress hiển thị Emoji trên Google

Emoji là gì và kích hoạt Emoji trên WordPress hiển thị Emoji trên Google

Đánh giá bài viết

là một loại biểu tượng cảm xúc xuất hiện vào những năng 90 trên các thiết bị di động ở nhật bản. Nó bắt đầu phổ biến trên toàn thế giới khi Apple đưa nó vào Iphone, sau đó các thiết bị Android cũng bắt đầu đưa vào sử dụng.

Emoji giúp gì cho bạn trong việc SEO

Hiển thị một tiêu đề bình thường khiến người dùng dễ dàng bỏ qua liên kết của bạn. Khi có Emoji sự chú ý của người Search trên SERP sẽ nhiều hơn và dĩ nhiên tỷ lệ click vào web của bạn cũng sẽ được tăng lên. Ví dụ như những tiêu đề dưới đây.

  • 🏆🎯 Page Titles
  • ⏰📧📋 Meta Descriptions
  • 🏠🏢 Company Name
  • 📣💭 AdWords Ads

Làm sao để thêm Emoji biểu tượng cảm xúc vào bài viết trong WordPress

Hiện nay bạn có thể thêm Emoji vào tiêu đề hay nội dung của mình rất dễ dàng. Bạn chỉ cần truy cập vào website: http://getemoji.com/ và coppy icon mình muốn hiển thị là được rồi đấy.

Ngoài ra cũng có rất nhiều các Plugin hỗ trợ bạn thêm biểu tượng Emoji vào bài viết.