Học Laravel qua dự án phần mềm quản lý phòng trọ-Kết nối cơ sở dữ liệu và tạo cơ sở dữ liệu.

Học Laravel qua dự án phần mềm quản lý phòng trọ-Kết nối cơ sở dữ liệu và tạo cơ sở dữ liệu.

Chào các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối và tạo cơ sở dữ liệu trong Laravel. Để kết nối cơ sở dữ liệu trong Laravel thì cức kỳ dễ bạn chỉ cần chỉnh sửa thông số cấu hình trong Laravel là được rồi, bản chỉ cần mở file .env ra và điền thông số cấu hình của mình vào là xong.

Kết nối cơ sở dữ liệu trong laravel

Đó chỉ cần như vậy là bạn đã có thể kết nối đến cơ sở dữ liệu một cạch dễ dàng rồi.

Tiếp theo bạn cần tạo các bảng cho cơ sở dữ liệu này và cách phổ biến nhất là bạn sẽ mở php admin lên và tạo cơ sở dữ liệu như thường. Bạn cũng có thể sử dụng cách này cũng được nhưng nó không thực sự chuyên nghiệp và vận dụng hết những tính năng mà laravel mang đến cho chúng ta nên hôm nay mình sẽ giơi thiệu cho các bạn một công cụ tạo cơ sở dữ liệu rất tốt mà laravel đã cung cấp cho chúng ta đó là công cụ Migration.

Về cơ bản thì đây là công cụ giúp chúng ta có thể tạo và quản lý database một cách dễ dàng hơn. Với công cụ này bạn có thể tạo các bảng trong cơ sở dữ liệu, quản lý các phiên bản của cơ sở dữ liệu bạn có thể quay lại bất cứ phiên bản cơ sở dữ liệu nào mà bạn muốn, thêm hoặc sửa cấu trúc cơ sở dữ liệu dễ dàng……

Để tạo bảng trong Laravel cũng rát đơn giản bạn chỉ cần chạy dòng lệnh này trên cmd là bạn đã tạo được bảng trong database rồi.

php artisan make:migration tên file migration –create=tên bảng

Đó thật đơn giản phải không nào bạn chỉ cần gọi chức năng tạo migration và nhập vào tên file và tên bảng là xong nhấn enter là bạng đã có thể tạo được một bảng mới rồi.

Khi bạn chạy lệnh trên Laravel sẽ tạo cho bạn một file php chứ thông tin các bảng trong cơ sở dữ liệu.

Bạn hãy mở file php mà bạn đã tạo nên và thêm các cột vào trong file này ví dụ tôi tạo bảng room để lưu trữ thông tin phòng thì tôi sẽ viết như thế này.

Tạo bảng trong laravel

Như bạn thấy trên hình chúng ta sẽ sử dụng lớp Schema để bắt đầu tạo bảng trong database chúng ta sẽ gọi hàm create trong lớp này để tạo bảng và hàm này nhận vào hai tham số tham số thứ nhất chính là tên bảng mà bạn muốn tạo và tham số thứ hai là một hàm sẽ thực thị viếc tạo các cột trong bảng đó. Trong hàm mà chúng ta truyền vào chúng ta lại thấy một đối tượng là Blueprint đây chính là đối được sử dụng để thao tác với schema giúp bạn có thể thêm, xoá, sửa các cột của các bảng, Bên trong thân hàm ta lại thấy có các thuộc tính của bảng để tạo các thuộc tính ta sẽ gọi đối tượng blueprint và gọi các hàm tạo các cột trong cơ sở dữ liệu tên các hàm này sẽ tương tự như tên các kiểu dữ liệu trong cơ sở dữ liệu nên bạn muốn tạo cột với kiểu dữ liệu nào thì chỉ việc gọi hàm tương ứng thôi, tiếp theo bạn truyền vào tên cột nữa là xong bạn đã hoàn thành việc tạo các cột cho một bảng rồi đấy.

Sau khi bạn đã tạo xong các file php chứa cấu hình các bảng thì bạn hãy chạy lệnh:

php artisan migrate

Câu lệnh trên sẽ tự động thực thi các file cấu hình bảng và tạo ra cấu trúc bảng trong cơ sở dữ liệu.

Tạo cơ sở dữ liệu tự động trong laravel

Tạo cơ sở dữ liệu tự động trong laravel

Sau khi chạy công cụ Migration của Laravel thì bạn sẽ tạo được cơ sở dữ liệu một cách dễ dàng mà không phải thực hiện quá nhiều bước.

Sau khi đã có cơ sở dữ liệu bạn hãy tạo các model của các bảng trong cơ sở dữ liệu để có thể tạo truy vấn bằng eloquent trong Laravel.

Để tạo model thì

rất đơn giản bạn chỉ cần chạy lệnh sau:

php artisan make:model tên model

Như ở đây tôi sẽ tạo hai model là room và roomlist.

Sau khi chạy lệnh trên thì Laravel sẽ tạo cho chúng ta một file model trong source code và ta cần định nghĩa các mối quan hệ giữa các bảng trong file model này là được.

Như bạn thấy trên hình chúng ta sẽ phải chỉ định bảng mà model sẽ sử dụng và muốn quan hệ liên kết giữa các bảng với nhau Laravel hỗ trợ rất nhiều mối quan hệ khác nhau bạn có thể đọc thêm tài liệu trên trang chủ của laravel để tìm hiẻu thêm nhưng có hai loại mà ta hay dùng nhất là hasmany và belongto.

Hasmany bạn sẽ đặt ở bảng cha chứa khoá chính và belongTo sẽ đặt ở bảng con tham chiếu đến chứa khoá ngoại để biểu thị mối quan hệ cha con giữa hai bảng với nhau.

Như vậy mình đã hướng dẫn các bạn cách kết nối cơ sở dữ liệu và các tạo database trong Laravel rồi phải không nào. Bài tiếp theo mình sẽ cùng vói các bạn đi code chức năng đầu tiên là chức năng quản lý danh sách phòng trọ nhé cảm ơn các bạn đã theo dõi hẹn gặp lại ở những vài viết sau.