WordPress

Tạo plugin chèn thuộc tính nofollow cho external link
Tạo plugin chèn thuộc tính nofollow cho external link

Trong bài này mình sẽ chia sẻ với bạn cách tạo ra một Plugin biến mọi liên kết ra ngoài website của bạn trong bài viết thành liên kết noffolow.

Plugin WordPress ảnh hưởng đến thời gian tải trang như thế nào?
Plugin WordPress ảnh hưởng đến thời gian tải trang như thế nào?

Trong bài viết này mình chỉ ra những tác động của Plugin đến tốc độ tải trang, đồng thời chia sẻ với bạn cách để kiểm soát chúng hiệu quả hơn.

Làm thế nào để cài Multisite WordPress
Làm thế nào để cài Multisite WordPress

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu cách để cài multisite trong wordpress một cách nhanh chóng và đơn giản nhất

Hướng dẫn đếm lượt xem và hiển thị bài viết xem nhiều trong WordPress
Hướng dẫn đếm lượt xem và hiển thị bài viết xem nhiều trong WordPress

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu đến bạn cách tạo ra một Plugin đếm lượt xem và hiển thị ra bài viết số view của bài viết đó.

Chia sẻ theme bán hàng mỹ phẩm wordpress chuẩn SEO từ tuandc.com
Chia sẻ theme bán hàng mỹ phẩm wordpress chuẩn SEO từ tuandc.com

Bài viết này sẽ chia sẻ với bạn một theme wordpress do mình tự viết sử dụng plugin Woocommerce.

Hướng dẫn tạo custom pagination phân trang trong WordPress
Hướng dẫn tạo custom pagination phân trang trong WordPress

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách custom pagination phân trang trong WordPress.

Tạo MetaBox đính nhiều hình ảnh trong WordPress
Tạo MetaBox đính nhiều hình ảnh trong WordPress

Bài viết này mình sẽ chia sẻ với bạn cách tạo ra một metabox đích kèm được nhiều hình ảnh trong bài viết

Hiển thị các thuộc tính sản phẩm trong Woocommerce lên themes WordPress
Hiển thị các thuộc tính sản phẩm trong Woocommerce lên themes WordPress

Hướng dẫn thêm và hiển thị thuộc tính sản phẩm Woocommerce trong theme wordpress tự viết

Hướng dẫn tạo Meta Box trong WordPress
Hướng dẫn tạo Meta Box trong WordPress

Bạn có thể bắt gặp meta box trong phần thêm sản phẩm của woocomerce, đó là một dạng meta box. Bài này sẽ giúp bạn tạo ra những meta box riêng.

Tạo các Widget ở Dashboard WordPress cho Plugin
Tạo các Widget ở Dashboard WordPress cho Plugin

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn bạn tạo ra các widget ở dashboard trong plugin đơn giản nhất.

Tạo menu và form nhập liệu vào database trong control panel admin WordPress
Tạo menu và form nhập liệu vào database trong control panel admin WordPress

Bài viết này sẽ giúp bạn tạo ra menu đồng thời tạo ra các form để nhập liệu và lưu vào cơ sở dữ liệu của WordPress.

Hướng dẫn tạo một Plugin đơn giản bằng WordPress
Hướng dẫn tạo một Plugin đơn giản bằng WordPress

Bài viết này sẽ chỉ rõ cho bạn biết cách để tạo một Plugin trong WordPress là đơn giản như thế nào.

Hướng dẫn Custom Taxonomy trong WordPress
Hướng dẫn Custom Taxonomy trong WordPress

Cách tạo ra một taxonomy để lưu trữ những thông tin bổ sung mà không cần phải lưu chung với danh mục hoặc tag.

Hướng dẫn tạo Custom Post Type trong WordPress
Hướng dẫn tạo Custom Post Type trong WordPress

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn tạo một Custom Post Type sản phẩm cơ bản và đầy đủ trên WordPress.

Cách tạo widget trong WordPress
Cách tạo widget trong WordPress

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách tạo ra một widget cơ bản, tạo vùng chứa widget và tích hợp nó vào theme WordPress