StartUp

Xây dựng và phát triển thương hiệu bằng website
Xây dựng và phát triển thương hiệu bằng website

Một số điều sau đây sẽ giúp bạn hình dung ra hướng xây dựng và phát triển thương hiệu với website hiệu quả nhất.

Tại sao nhân viên hay nghỉ việc?
Tại sao nhân viên hay nghỉ việc?

Có khi nào bạn tự hỏi, vì sao nhân viên của mình nghỉ việc, trong khi đó mình trả lương cũng chẳng hề thấp hơn ai, chính sách không tệ, nhân viên đều có đãi ngộ, du lịch, được hỗ trợ học tập,… mà sao nhân viên vẫn ra đi không thương tiếc.