- TUANDC - You never walk alone

PHP là ngôn ngữ lập trình web phổ biến được dùng nhiều nhất trên thế giới, PHP là một ngôn ngữ dễ học, dễ thao tác trên nhiều nền tảng khác nhau. Mặc dù các công nghệ mới đã ra đời nhằm thay thế PHP nhưng với sức mạnh và tầm ảnh hưởng của mình, PHP vẫn đang là một ngôn ngữ phổ biến bật nhất hiện nay. Những bài viết về PHP sẽ được đề cập trong mục này, đây là toàn bộ kinh nghiệm, được chia sẻ hoàn toàn miễn phí. Nếu bạn có thắc mắc gì về PHP có thể bình luận cho mình biết nhé.

Tổng hợp căn bản về học lập trình PHP cho người mới bắt đầu (p2)
Tổng hợp căn bản về học lập trình PHP cho người mới bắt đầu (p2)
Tổng hợp căn bản về học lập trình PHP cho người mới bắt đầu (p1)
Tổng hợp căn bản về học lập trình PHP cho người mới bắt đầu (p1)