Chuyên mục lập trình - TUANDC - You never walk alone

Lập trình với cuộc sống là một, nếu biết thêm một tí ngôn ngữ lập trình nào đó, bạn sẽ thấy cuộc sống của mình dễ chịu hơn rất nhiều. Không phải ngẫu nhiên mà mình lại tìm hiểu và tự học rất nhiều các ngôn ngữ lập trình, chúng khiến mình cảm thấy thích thú và đôi khi ngồi code mình cũng có những cảm xúc, những điều đặc biệt trong cuộc sống hiện hữu trên những dòng code của mình.

Mình sẽ chia sẻ tất cả mọi thứ mình biết về lập trình, tất cả đều là tự học, tự mày mò và chia sẻ. Các bài viết chia sẻ ở đây không theo một quy chuẩn nào cả, tất cả đều là kinh nghiệm của bản thân.

Hướng dẫn cách tạo form gửi Email bằng PHP sử dụng Gmail SMTP
Hướng dẫn cách tạo form gửi Email bằng PHP sử dụng Gmail SMTP
Chỉnh sửa dữ liệu trực tiếp trên bảng dữ liệu bằng Jquery Ajax
Chỉnh sửa dữ liệu trực tiếp trên bảng dữ liệu bằng Jquery Ajax
Hướng dẫn tạo From gửi dữ liệu từ Website lên Google Sheet không dùng Google Forms
Hướng dẫn tạo From gửi dữ liệu từ Website lên Google Sheet không dùng Google Forms
Lưu trực tiếp hình ảnh vào CSDL bằng ngôn ngữ C# trên Winform
Lưu trực tiếp hình ảnh vào CSDL bằng ngôn ngữ C# trên Winform
Sử dụng Background worker để chạy nền trong C#
Sử dụng Background worker để chạy nền trong C#
Gọi dữ liệu từ DataGridView và ListView lên textbox khi click dòng trong C#
Gọi dữ liệu từ DataGridView và ListView lên textbox khi click dòng trong C#
JQuery Ajax và cách sử dụng jQuery Ajax để tải dữ liệu không cần tải lại trang
JQuery Ajax và cách sử dụng jQuery Ajax để tải dữ liệu không cần tải lại trang
Tạo HTML nhanh chóng chuyên nghiệp với Bootstrap Studio
Tạo HTML nhanh chóng chuyên nghiệp với Bootstrap Studio
Một số lệnh Transact-SQL (T-SQL) căn bản
Một số lệnh Transact-SQL (T-SQL) căn bản
Tạo ứng dụng spin nội dung đơn giản bằng C#
Tạo ứng dụng spin nội dung đơn giản bằng C#
Đọc ghi dữ liệu xml trong C#
Đọc ghi dữ liệu xml trong C#
Hướng dẫn tạo menu đa cấp trên Bootstrap
Hướng dẫn tạo menu đa cấp trên Bootstrap
Hướng dẫn mã hóa mật khẩu 1 chiều với MD5 trong C#
Hướng dẫn mã hóa mật khẩu 1 chiều với MD5 trong C#
Đăng nhập và phân quyền cơ bản trong C# với CSDL SQL Server
Đăng nhập và phân quyền cơ bản trong C# với CSDL SQL Server
Thiết kế giao diện Winform tuyệt đẹp nhanh chóng với DevExpress.
Thiết kế giao diện Winform tuyệt đẹp nhanh chóng với DevExpress.
Hướng dẫn viết một website PHP căn bản từ A-Z (p2)
Hướng dẫn viết một website PHP căn bản từ A-Z (p2)