- TUANDC - You never walk alone

Javascript là một ngôn ngữ lập trình phí máy khách, thực thi chủ yếu trên nền web và được trình duyệt web phiên dịch. Ban đầu Javascript chỉ là một ngôn ngữ kịch bản, giúp điều khiển một số thao tác, hay hiệu ứng cho website, kể từ khi HTML5 và CSS3 ra đời thì nó dần trở nên không còn quan trọng nữa trong việc tham gia điều khiển hiệu ứng giao diện, nhưng không phải vì thế mà nó hết quan trọng. Các công nghệ mới, đặc biệt là JSON, AJAX, và mới đây là AngularJS đã làm vực dậy Javascript và biến nó trở thành một trong những ngôn ngữ được tìm kiếm và học nhiều nhất.

Trong mục này, mình sẽ chia sẻ với bạn một series về Javascript căn bản và những áp dụng của nó để khiến website của bạn trở nên tốt hơn.

Trì hoãn tải ảnh với lazy loading JQuery
Trì hoãn tải ảnh với lazy loading JQuery
JQuery là gì? Hướng dẫn sử dụng jquery cơ bản
JQuery là gì? Hướng dẫn sử dụng jquery cơ bản
[Javascript Căn bản] Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong JavaScript
[Javascript Căn bản] Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong JavaScript
[Javascript Căn bản] Vòng lặp trong JavaScript
[Javascript Căn bản] Vòng lặp trong JavaScript
[Javascript Căn bản] Điều khiển và lựu chọn trong JavaScript
[Javascript Căn bản] Điều khiển và lựu chọn trong JavaScript
[Javascript Căn bản] Boolean và phép so sánh trong JavaScript
[Javascript Căn bản] Boolean và phép so sánh trong JavaScript
[Javascript Căn bản] Mảng trong JavaScript
[Javascript Căn bản] Mảng trong JavaScript
[Javascript Căn bản] Định dạng thời gian trong JavaScript
[Javascript Căn bản] Định dạng thời gian trong JavaScript
[Javascript Căn bản] Xử lý số trong JavaScript
[Javascript Căn bản] Xử lý số trong JavaScript
[Javascript Căn bản] Xử lý chuỗi trong JavaScript
[Javascript Căn bản] Xử lý chuỗi trong JavaScript
[Javascript Căn bản] Sự kiện trong JavaScript
[Javascript Căn bản] Sự kiện trong JavaScript
[Javascript Căn bản] Đối tượng trong JavaScript
[Javascript Căn bản] Đối tượng trong JavaScript
[Javascript Căn bản] Hàm trong JavaScript
[Javascript Căn bản] Hàm trong JavaScript
[Javascript Căn bản] Cú pháp của JavaScript
[Javascript Căn bản] Cú pháp của JavaScript
[Javascript Căn bản] Javascript là gì? Sử dụng Javascript trong website như thế nào?
[Javascript Căn bản] Javascript là gì? Sử dụng Javascript trong website như thế nào?