Javascript cơ bản

Javascript là một ngôn ngữ lập trình phí máy khách, thực thi chủ yếu trên nền web và được trình duyệt web phiên dịch. Ban đầu Javascript chỉ là một ngôn ngữ kịch bản, giúp điều khiển một số thao tác, hay hiệu ứng cho website, kể từ khi HTML5 và CSS3 ra đời thì nó dần trở nên không còn quan trọng nữa trong việc tham gia điều khiển hiệu ứng giao diện, nhưng không phải vì thế mà nó hết quan trọng. Các công nghệ mới, đặc biệt là JSON, AJAX, và mới đây là AngularJS đã làm vực dậy Javascript và biến nó trở thành một trong những ngôn ngữ được tìm kiếm và học nhiều nhất.

Trong mục này, mình sẽ chia sẻ với bạn một series về Javascript căn bản và những áp dụng của nó để khiến website của bạn trở nên tốt hơn.

Trì hoãn tải ảnh với lazy loading JQuery
Trì hoãn tải ảnh với lazy loading JQuery

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ với bạn về thư viện Lazy loading và cách sử dụng nó để giúp cho việc tải trang được nhanh hơn.

JQuery là gì? Hướng dẫn sử dụng jquery cơ bản
JQuery là gì? Hướng dẫn sử dụng jquery cơ bản

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu đến thư viện JQuery và cách sử dụng JQuery cơ bản trong thiết kế website.

[Javascript Căn bản] Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong JavaScript
[Javascript Căn bản] Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong JavaScript

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ với bạn chi tiết cách chuyển đổi các kiểu dữ liệu trong Javascript.

[Javascript Căn bản] Vòng lặp trong JavaScript
[Javascript Căn bản] Vòng lặp trong JavaScript

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ chi tiết về vòng lặp for, while và cách sử dụng chúng trong Javascript

[Javascript Căn bản] Điều khiển và lựu chọn trong JavaScript
[Javascript Căn bản] Điều khiển và lựu chọn trong JavaScript

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ với bạn về cách sử dụng của if và switch trong Javascript.

[Javascript Căn bản] Boolean và phép so sánh trong JavaScript
[Javascript Căn bản] Boolean và phép so sánh trong JavaScript

Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ với bạn về kiểu dữ liệu boolean và các phép so sánh trong Javascript.

[Javascript Căn bản] Mảng trong JavaScript
[Javascript Căn bản] Mảng trong JavaScript

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ về mảng và cách sử dụng mảng trong Javascript.

[Javascript Căn bản] Định dạng thời gian trong JavaScript
[Javascript Căn bản] Định dạng thời gian trong JavaScript

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ với bạn các thao tác với định dạng thời gian trong Javascript.

[Javascript Căn bản] Xử lý số trong JavaScript
[Javascript Căn bản] Xử lý số trong JavaScript

Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ chi tiết về cách xử lý số trong Javascript ở mức cơ bản nhất.

[Javascript Căn bản] Xử lý chuỗi trong JavaScript
[Javascript Căn bản] Xử lý chuỗi trong JavaScript

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ về chuỗi và những xử lý cơ bản chuỗi trong Javascript.

[Javascript Căn bản] Sự kiện trong JavaScript
[Javascript Căn bản] Sự kiện trong JavaScript

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ về sự kiện trong HTML và cách sử dụng sự kiện HTML để gọi thực thi trong Javascript.

[Javascript Căn bản] Đối tượng trong JavaScript
[Javascript Căn bản] Đối tượng trong JavaScript

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ về đối tượng và cách sử dụng những đối tượng trong Javascript.

[Javascript Căn bản] Hàm trong JavaScript
[Javascript Căn bản] Hàm trong JavaScript

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ chi tiết về hàm và cách sử dụng hàm trong Javascript.

[Javascript Căn bản] Cú pháp của JavaScript
[Javascript Căn bản] Cú pháp của JavaScript

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ chi tiết về cú pháp của JavaScript và ví dụ về khối lệnh trong Javascript.

[Javascript Căn bản] Javascript là gì? Sử dụng Javascript trong website như thế nào?
[Javascript Căn bản] Javascript là gì? Sử dụng Javascript trong website như thế nào?

Bài viết này sẽ bắt đầu series học Javascript căn bản, và đầu tiên chúng ta nên làm quen với Javascript và cách sử dụng nó trong website.