- TUANDC - You never walk alone

Java nổi tiếng trên các nền tảng di động, nhưng trước đó, Java là một ngôn ngữ đã rất phổ biến. Nó là một ngôn ngữ mình thích nhất bởi khả năng tương thích với nhiều môi trường, nền tảng khác nhau. Java cung cấp một khả năng nhúng tuyệt vời vào các thiết bị số khác.

Học lập trình Java là việc bạn nên làm, ít nhất cũng nên biết đến ngôn ngữ lập trình này, mặc dù so với các ngôn ngữ lập trình khác thì nó không khác nhau lắm, nhưng so về khả năng mà Java có thể làm được thì ít ngôn ngữ bật cao nào có thể sánh bằng.

Trong mục này, mình sẽ chia tất cả những gì mình biết về loại ngôn ngữ này, giúp bạn có cái nhìn tổng quan và bắt đầu lập trình với ngôn ngữ lập trình Java.

[Java căn bản] Bài 10: Các đối tượng ký tự trong Java
[Java căn bản] Bài 10: Các đối tượng ký tự trong Java
[Java căn bản] Bài 9: Các đối tượng Number trong Java
[Java căn bản] Bài 9: Các đối tượng Number trong Java
[Java căn bản] Bài 8: Lệnh điều kiện và lựa chọn trong Java
[Java căn bản] Bài 8: Lệnh điều kiện và lựa chọn trong Java
[Java căn bản] Bài 7: Các loại vòng lặp trong Java
[Java căn bản] Bài 7: Các loại vòng lặp trong Java
[Java căn bản] Bài 6: Toán tử trong Java
[Java căn bản] Bài 6: Toán tử trong Java
[Java căn bản] Bài 5: Các kiểu dữ liệu trong Java
[Java căn bản] Bài 5: Các kiểu dữ liệu trong Java
[Java căn bản] Bài 4: Biến và các kiểu biến trong Java
[Java căn bản] Bài 4: Biến và các kiểu biến trong Java
[Java căn bản] Bài 3: Cú pháp cơ bản trong ngôn ngữ Java
[Java căn bản] Bài 3: Cú pháp cơ bản trong ngôn ngữ Java
[Java căn bản] Bài 2: Tạo và phân tích chương trình Hello World
[Java căn bản] Bài 2: Tạo và phân tích chương trình Hello World
[Java căn bản] Bài 1: Java là gì? Cài đặt và bắt đầu lập trình với ngôn ngữ Java
[Java căn bản] Bài 1: Java là gì? Cài đặt và bắt đầu lập trình với ngôn ngữ Java