HTML cơ bản

HTML là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, là một trong những thành phần không thể thiếu đối với một website. HTML định nghĩa ra cấu trúc trang web, kết hợp với CSS để tạo ra một giao diện website hoàn chỉnh.

HTML5 hiện đang là phiên bản mới nhất của HTML, bổ sung thêm nhiều thẻ đặc biệt, giúp việc tạo giao diện trở nên tường minh và nhanh chóng hơn.

Trong mục này, mình sẽ chia sẻ với bạn kiến thức HTML cơ bản để bắt đầu tạo ra một website tĩnh.

[HTML cơ bản] thiết kế một tệp HTML chuẩn (kết thúc series)
[HTML cơ bản] thiết kế một tệp HTML chuẩn (kết thúc series)

Bài viết này sẽ kết thúc series học HTML cơ bản và sẽ giúp bạn tạo ra một tệp thiết kế HTML hoàn chỉnh.

[HTML cơ bản] Các thẻ meta thông tin cho website
[HTML cơ bản] Các thẻ meta thông tin cho website

Trong bài viết này mình sẽ nói chi tiết về định nghĩa và cách sử dụng các thẻ meta trong HTML.

[HTML cơ bản] Tạo form nhập liệu
[HTML cơ bản] Tạo form nhập liệu

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ đến bạn rõ hơn về form trong HTML và cách sử dụng nó đúng nhất.

[HTML cơ bản] Thẻ và các thuộc tính của thẻ HTML
[HTML cơ bản] Thẻ và các thuộc tính của thẻ HTML

Bài viết sau sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các thẻ trong HTML và các thuộc tính nếu có của nó.

[HTML cơ bản] Giới thiệu về HTML
[HTML cơ bản] Giới thiệu về HTML

HTML là gì? HTML là viết tắt của “Hyper Text Markup Language” có nghĩa là Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản.