- TUANDC - You never walk alone

HTML là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, là một trong những thành phần không thể thiếu đối với một website. HTML định nghĩa ra cấu trúc trang web, kết hợp với CSS để tạo ra một giao diện website hoàn chỉnh.

HTML5 hiện đang là phiên bản mới nhất của HTML, bổ sung thêm nhiều thẻ đặc biệt, giúp việc tạo giao diện trở nên tường minh và nhanh chóng hơn.

Trong mục này, mình sẽ chia sẻ với bạn kiến thức HTML cơ bản để bắt đầu tạo ra một website tĩnh.

[HTML cơ bản] thiết kế một tệp HTML chuẩn (kết thúc series)
[HTML cơ bản] thiết kế một tệp HTML chuẩn (kết thúc series)
[HTML cơ bản] Các thẻ meta thông tin cho website
[HTML cơ bản] Các thẻ meta thông tin cho website
[HTML cơ bản] Tạo form nhập liệu
[HTML cơ bản] Tạo form nhập liệu
[HTML cơ bản] Thẻ và các thuộc tính của thẻ HTML
[HTML cơ bản] Thẻ và các thuộc tính của thẻ HTML
[HTML cơ bản] Giới thiệu về HTML
[HTML cơ bản] Giới thiệu về HTML