- TUANDC - You never walk alone

Tiếng anh được xem là ngôn ngữ quốc tế, bởi tính phổ biến của nó. Không dễ dàng để học được một ngôn ngữ thứ hai, đó là nhận định của mình, mình có thể học được nhiều ngôn ngữ lập trình, nhưng thường những ngôn ngữ lập trình dựa theo logic là chủ yếu, trong khi đó các ngôn ngữ của con người lại hội tụ nhiều yếu tố sinh học khác khiến việc học trở nên khó khăn hơn.

Mình tạo ra mục này không phải để chia sẻ hay hướng dẫn ai học tiếng anh cả (vì bản thân mình còn không giỏi tiếng anh), mục đích mình tạo ra mục này nhằm lưu trữ mọi kiến thức tiếng anh mình học được cũng một phần nào đó chia sẻ lại với người khác.

Học nghe tiếng anh như thế nào?
Học nghe tiếng anh như thế nào?