- TUANDC - You never walk alone

Nhiều lúc mình cảm thấy cần ngưng lại để ngẫm sự đời, và thế là mình cho ra chuyên mục “Chuyện cuộc sống” tất cả bài viết mục này chỉ là ý kiến cá nhân và những gì mình cảm nhận.

Dây thừng buộc voi và bài học về niềm tin
Dây thừng buộc voi và bài học về niềm tin
Sinh viên lập trình mới ra trường làm việc kém chất lượng do đâu?
Sinh viên lập trình mới ra trường làm việc kém chất lượng do đâu?
Những kỹ năng viết blog bạn nên biết
Những kỹ năng viết blog bạn nên biết
Học lập trình khó hay dễ? Đam mê bạn sẽ có thể!
Học lập trình khó hay dễ? Đam mê bạn sẽ có thể!
Tại sao tôi viết Blog chia sẻ
Tại sao tôi viết Blog chia sẻ
Chọn gì để học, học gì để dễ kiếm việc ?
Chọn gì để học, học gì để dễ kiếm việc ?