Chuyện cuộc sống

Chọn Client hay làm Agency thì tốt hơn?