- TUANDC - You never walk alone

Android là một hệ điều hành di động do google khởi sướng, Android đã trở nên phổ biến và có số lượng người dùng đông đảo, trở thành một trong hai nền tảng di động được dùng nhiều nhất thế giới. Lập trình Android đang là xu hướng, và sẽ càng ngày phát triển hơn nữa.

Ngay bây giờ bạn có thể bắt tay vào học lập trình Android để tạo ra những sản phẩm cho bản thân, gia đình, bạn bè và cộng đồng người sử dụng di động android và biết đâu may mắn bạn có thể trở thành tỷ phú nhờ những ứng dụng của mình.

Mục này chứa toàn những bài học cơ bản về lập trình Android giúp bạn có kiến thức nền tảng để bắt đầu tạo ra sản phẩm cho mình.

Sử dụng thư viện Paging Library trong Android
Sử dụng thư viện Paging Library trong Android
Cách phân trang trong Recyclerview
Cách phân trang trong Recyclerview
Lập trình socket trong Android.
Lập trình socket trong Android.
Sử dụng Notification trong Android
Sử dụng Notification trong Android
Sử dụng Snackbar trong Android
Sử dụng Snackbar trong Android
[Android căn bản] Bài 15: Kết nối SQL Server trong Android.
[Android căn bản] Bài 15: Kết nối SQL Server trong Android.
[Android căn bản] Bài 14: Sử dụng SQLite trong Android.
[Android căn bản] Bài 14: Sử dụng SQLite trong Android.
[Android căn bản] Bài 13: Xử lý Json trong Android
[Android căn bản] Bài 13: Xử lý Json trong Android
[Android căn bản] Bài 12: Bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài trong Android.
[Android căn bản] Bài 12: Bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài trong Android.
[Android căn bản] Bài 11: Share Preferences trong Android
[Android căn bản] Bài 11: Share Preferences trong Android
[Android căn bản] Bài 10: Service trong Android-phần 4 Intent Service
[Android căn bản] Bài 10: Service trong Android-phần 4 Intent Service
[Android căn bản] Bài 10: Service trong Android-Phần 3 Bound Service trong Android.
[Android căn bản] Bài 10: Service trong Android-Phần 3 Bound Service trong Android.
[Android căn bản] Bài 10: Service trong Android-Phần 2 Unbound Service trong Android.
[Android căn bản] Bài 10: Service trong Android-Phần 2 Unbound Service trong Android.
[Android căn bản] Bài 10: Service trong Android-Phần 1 Giới thiệu
[Android căn bản] Bài 10: Service trong Android-Phần 1 Giới thiệu
[Android căn bản] Bài 9: Asynctask trong Android
[Android căn bản] Bài 9: Asynctask trong Android
[Android căn bản] Bài 8: Recycle View trong Android
[Android căn bản] Bài 8: Recycle View trong Android