2018 Tháng Tám

Bán thêm (upsell) và bán chéo (cross sell) sản phẩm là gì?
Bán thêm (upsell) và bán chéo (cross sell) sản phẩm là gì?

Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ chi tiết cách mà các trang thương mại điện tử sử dụng bán thêm (upsell) và bán chéo (cross sell) là như thế nào nhé.

Thêm các trường tùy chỉnh cho biến thể sản phẩm trong Woocommerce
Thêm các trường tùy chỉnh cho biến thể sản phẩm trong Woocommerce

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ với bạn cách để tạo ra thêm một số trường tùy biến nằm trong biến thể của sản phẩm trong Woocommerce.

SEO website mỹ phẩm như thế nào là tốt nhất?
SEO website mỹ phẩm như thế nào là tốt nhất?

Rất nhiều website đổ tiền để SEO, tuy nhiên phần lớn trong số những website đó đều không được tối ưu tốt, dẫn đến việc SEO trở nên kém hiệu quả và lãng phí. Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ về cách SEO website mỹ phẩm như thế nào là tốt nhất?