2017 Tháng Chín

[Android căn bản] Bài 9: Asynctask trong Android
[Android căn bản] Bài 9: Asynctask trong Android

Chào các bạn chúng ta lại gặp nhau trong series Android truyền kì rồi hom trước tôi đã giới thiệu với các bạn về Recycler view hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một thành phần quan trọng trong Android đó là Asynctask vậy Asynctask là gì?

[Sử dụng bảng tính Microsoft Office Excel] Chèn, chỉnh sửa, di chuyển, sắp xếp các Ô
[Sử dụng bảng tính Microsoft Office Excel] Chèn, chỉnh sửa, di chuyển, sắp xếp các Ô

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu các cách sử dụng Cell như chèn, chỉnh sửa, di chuyển hoặc sắp xếp chúng.

[Sử dụng bảng tính Microsoft Office Excel] Sử dụng ứng dụng
[Sử dụng bảng tính Microsoft Office Excel] Sử dụng ứng dụng

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu về Microsoft Excel và cách sử dụng cơ bản về nó.

[Trình chiếu với Microsoft Office PowerPoint] Hiệu ứng chuyển Slide Transitions
[Trình chiếu với Microsoft Office PowerPoint] Hiệu ứng chuyển Slide Transitions

Trong bài này, mình sẽ giới thiệu cách sử dụng Transitons trong PowerPoint.

[Trình chiếu với Microsoft Office PowerPoint] Hiệu ứng chuyển động theo sự kiện Animations
[Trình chiếu với Microsoft Office PowerPoint] Hiệu ứng chuyển động theo sự kiện Animations

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Animations trong PowerPoint để tạo hiệu ứng chuyển động cho các đối tượng theo sự kiện.

[Trình chiếu với Microsoft Office PowerPoint] Xử lý văn bản trên Slide
[Trình chiếu với Microsoft Office PowerPoint] Xử lý văn bản trên Slide

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ cách tạo và xử lý văn bản trên Slide PowerPoint

[Trình chiếu với Microsoft Office PowerPoint] Sử dụng ứng dụng
[Trình chiếu với Microsoft Office PowerPoint] Sử dụng ứng dụng

Trong bài học này, mình sẽ giới thiệu về cách sử dụng cơ bản ứng dụng trình chiếu Microsoft Office PowerPoint.

[Android căn bản] Bài 8: Recycle View trong Android
[Android căn bản] Bài 8: Recycle View trong Android

Xin chào các bạn chúng ta lại gặp nhau trong series Android truyền kì rồi. Ở bài trước tôi đã giới thiệu với các bạn cách sử dụng ListView trong Android rồi và hôm nay tôi muốn giới thiệu đến các bạn một control cũng được sử dụng khá nhiều đó là RecycleView.

Hướng dẫn Live Stream Facebook từ máy tính bằng phần mềm XSplit
Hướng dẫn Live Stream Facebook từ máy tính bằng phần mềm XSplit

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu cách live stream từ một tệp video có sẵn lên youtube trên PC bằng phần mềm XSplit.

[Xử lý văn bản với Microsoft Office Word] In văn bản
[Xử lý văn bản với Microsoft Office Word] In văn bản

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ về các in nội dung trên word 2013 và một số thiết đặt cần thiết.

[Xử lý văn bản với Microsoft Office Word] Tạo mục lục tự động và các ràng buột
[Xử lý văn bản với Microsoft Office Word] Tạo mục lục tự động và các ràng buột

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu về cách tạo mục lục tự động dựa vào các thẻ Heading và giới thiệu về một số chức năng ràng buột trong Word.

[Xử lý văn bản với Microsoft Office Word] Định dạng trang nội dung
[Xử lý văn bản với Microsoft Office Word] Định dạng trang nội dung

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu cho bạn các cách để tạo ra bố cục toàn phần thống nhất trong toàn bộ tài liệu trên Word 2013 sử dụng Design và Page Layout.

[Xử lý văn bản với Microsoft Office Word] Chèn và xử lý các đối tượng
[Xử lý văn bản với Microsoft Office Word] Chèn và xử lý các đối tượng

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách chèn và xử lý các đối tượng như hình ảnh, video, biểu đồ, hình vẽ, ứng dụng, ký tự, liên kết,…. trong Word 2013.

[Xử lý văn bản với Microsoft Office Word] Định dạng văn bản
[Xử lý văn bản với Microsoft Office Word] Định dạng văn bản

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng các công cụ trong phần Home của Word 2013. 

[Xử lý văn bản với Microsoft Office Word] Sử dụng ứng dụng
[Xử lý văn bản với Microsoft Office Word] Sử dụng ứng dụng

Phần mềm phổ biến nhất dùng để xử lý văn bản đó là Word của bộ Office. Và trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng ứng dụng này.